Besöksadress
Storgatan 4
352 33 VÄXJÖ
Postadress
Storgatan 4
352 33 VÄXJÖ
Telefon
0470-71 95 00
Epost
info@gullmanders.se
Janet Vilmontson – Kontorschef / Byggadministratör
Byggadministration, färgsättning, huskalkyl, hus-, RB-, FB- och AF-beskrivning, uppmätning, upphandling,
avtal, kontrakt och stödhandling, bygg & projektledning, Kontrollansvar (KA), Certifierad kontrollansvarig SC1177-11

janet.vilmontson@gullmanders.se
0470 – 76 58 43
Erik Gärskog – Arkitekt
A-ritn, Hus-, RB- & FB-beskrivning, färgsättning, uppmätning, inredning, ljud, säkerhet och skisser. Bas-P. Byggnadskalkyler
erik.garskog@gullmanders.se
0470 – 76 58 49