Renovering av Bruksbostäder till moderna bostäder.
Typ:
Renovering av bostäder i bruksmiljö
Ort: Forssjö, Katrineholm
År: 2017-2019
7 KEDJEHUS
Typ
: Nybyggnad av kedjehus, genom vunnen tävling
Ort: Kaxholmen, Jönköping
År: Byggnation färdigställs under 2020/2021
OMBYGGNAD TILL FÖRSKOLA
Typ
: Ombyggnad av kontor till förskola, 5 avdelningar.
Ort: Braås
År: 2017-2018
 
24 BOSTADSRÄTTER
Typ
: Nygbyggnad av bostadsrätter, genom vunnen tävling
Ort: Kaxholmen, Jönköping
År: Under byggnation, färdigställs under 2020
BOSTÄDER 5 RADHUS I EGEN REGI
Typ
: Nybyggnad 5 radhus genom vunnen markanvisning.
Entreprenör: Pålssons Bygg AB, Huskvarna
Ort: Kungsängen, Jönköping
År: 2016-2017
 
115 HYRESRÄTTER
Typ
: Nybyggnad av flerbostadshus
Ort: Sigfridsområdet, Växjö
År: 2016-2017
SÖRABY SKOLA
Typ
: Om -och nybyggnad av skola och förskola
Ort: Rottne, Växjö
År: 2015-2017
 
ALVESTA SIMHALL
Typ
: Om- och tillbyggnad av simhall och träningslokal
Ort: Alvesta
År: 2011-2014
9 BOSTADSRÄTTER
Typ
: Ombyggnad av q-märkt byggnad till lägenheter
Ort: Sigfridsområdet, Växjö
År: 2015-2016
 
EKENÄSSJÖNS ÄLDREBOENDE
Typ
: Äldreboende och trygghetsbostäder. 6500 m2
Ort: Vetlanda
År: 2010-2013
BÄCKSEDA NYA FÖRSKOLA
Typ
: Förskola, Nybyggnad.
Ort: Vetlanda
År: 2009-2011